Thursday, December 18, 2008

Mimbar Jumaat

Sabda Rasulullah SAW maksudnya,'Tidak ada sesuatu yang paling yang disukai oleh Allah SWT selain daripada dua titisan dan dua kesan.Dua titisan itu ialah titisan air mata yang keluar kerana takutkan Allah SWT dan titisan darah yang tumpah di dalam perjuangan di jalan Allah SWT.Manakala dua kesan ialah kesan berjuang di jalan Allah SWT dan kesan kerana menunaikan kefardhuan yang telah difardukan oleh Allah SWT.'(at-Tirmidzi)
Related Posts with Thumbnails